CALL CENTER
ความรู้ทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับ “แบตเตอรี่รถยนต์” พร้อมวิธีการดูแลรักษาและสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อม

ความรู้เรื่องแบตเตอรี่สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อม ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ หน้าที่ของแบตเตอรี่ วิธีสังเกตแบตเตอรี่เสื่อม การดูแลรักษาแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ คืออะไร? แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์จัดเก็บ และจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ที่มีการทำปฏิกิริยาเคมีภายใน ทำให้เกิดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งรวมพลังงานของรถ แบตเตอรี่ให้กระแสไฟฟ้าในการสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ไดร์สตาร์ทเพื่อให้เครื่องยนต์ติด จากนั้นระบบไฟฟ้า ที่ใช้ในรถจะมาจากไดร์ชาร์จ ยกเว้นกรณีการใช้อุปกรณ์บางอย่าง เชน ใบปัดน้ำฝน ไฟหน้ารถ ไฟเลี้ยว ฯลฯ จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ช่วยในการทำงาน แบตเตอรี่ ที่ติดรถเรียบร้อยแล้วจะได้รับการเติมไฟฟ้าจากไดร์ชาร์จเมื่อกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลดลงเนื่องจากนำกระแสไฟฟ้าไปใช้

ส่วนประกอบของแบตเตอรี่


 • ขั้วบวก (Positive Pole)
 • ขั้วลบ (Negative Pole)
 • แผ่นกั้น (Separator)
 • แผ่นธาตุบวก (Positive Plate)
 • แผ่นธาตุลบ (Negative Plate)
 • เปลือกและฝาแบตเตอรี่ (Container and Lid)
หน้าที่ของแบตเตอรี่
 • แหล่งพลังงานจ่ายไฟให้แก่สตาร์ทเตอร์ และระบบจุดระเบิดให้แก่เครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์หมุนและติดเครื่องได้
 • เป็นแหล่งให้พลังงานไฟฟ้าแก่ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ในรถยนต์เมื่อระบบไฟฟ้าในรถยนต์ต้องการกำลังไฟฟ้ามากกว่าที่ระบบจ่ายไฟของรถยนต์จะจ่ายได้
 • รักษาระดับกระแสไฟให้คงที่
สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อม
- การประจุไฟที่น้อยเกินควร
 • เกิดคราบขาวที่แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ส่งผลให้ประจุได้ยาก
 • ทำให้แผ่นธาตุเสื่อมสภาพ
- การประจุไฟที่มากเกินควร
 • น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมากทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง
 • อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้แผ่นธาตุเสื่อมสภาพ

วิธีสังเกตแบตเตอรี่เสื่อม

 • เมื่อต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ (สำหรับแบตเตอรี่ธรรมดา)
 • ไฟหน้าไม่สว่าง
 • ตอนเช้าสตาร์ทรถติดยาก (เสียงเครื่องหมุนช้า)
 • กระจกไฟฟ้าเริ่มทำงานช้าลง
 • เมื่อแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานนานกว่า 1.5 - 2 ปี
 • ไดร์สตาร์ทไม่สามารถทำงานได้
 • แผ่นธาตุภายในเกิดอาการบวม
การดูแลรักษาแบตเตอรี่
 • ทำความสะอาดสายไฟ และแบตเตอรี่ด้วยน้ำอุ่น เช็ดให้แห้งอยู่เสมอ
 • ตรวจเช็คทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ และทาด้วยวาสลิน เพื่อป้องกันคราบขี้เกลือ
 • ตรวจเช็คน้ำกลั่นสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้แห้ง
 • ไม่เติมน้ำกลั่นเกินกว่าขีดสูงสุด หรือขีดต่ำสุด
 • ตรวจวัดระดับกระแสไฟแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจเช็คไดร์ชาร์จเมื่อระบบไฟอ่อน
 • ห้าม!เติมน้ำกรดหรือน้ำกรดที่มีสีหรือสารเคมีโดยเด็ดขาด
 • ตาแมวขอแบตเตอรี่แห้งใช้ดูกำลังไฟ โดยสีน้ำเงิน=ไฟดีอยู่/ สีส้มแดง=แบตเตอรี่มีปัญหาจะต้องชาร์จไฟหรือเติมน้ำกลั่น/
  สีขาว =แบตเตอรี่เสียหรือเสื่อมคุณภาพ ต้องเปลี่ยนลูกใหม่

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.siaminside.com
 
 

Sitemap

Contact

QRCode

Map

หน้าหลัก
ข้อมูลบริษัท
ผลิตภัณฑ์
ข่าวสาร
ความรู้ทั่วไป
ร่วมงานกับเรา
ตารางธาตุ
ตัวแทนจำหน่าย
   88/1-3, 88/5 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ประเทศไทย
  info@thaihuaweibattery.com
  +66-38-111299
  +66-38-111266
Copyright © 2017. Thaihuawei battery Co., Ltd. All Rights Reserved.